Dnia 12.02.2011 w Elektronika
Brak komentarzy »

W ciąg ostaniach dwóch lat zbudowałem szereg urządzeń automatyzujących pracę na na liniach produkcyjnych/montażowych. Sercem tych urządzeń były zaprojektowane i wykonane prze zemnie układy sterowania wykorzystujące mikrokontrolery z rodziny PIC16F. Wszystkie umożliwiają sterowanie szeregiem 24V zaworów pneumatycznych, pozwalają na odczyt informacji z czujników z wyjściem prądowym 4-20mA, dodatkowo wyposażone są w szereg wejść/wyjść cyfrowych, wejść analogowych i wyjść PWM ogólnego zastosowania.

Pierwsza wersja powstała do sterowania prostym urządzeniem. Posiada 3 złącza do sterowania zaworami, jedno wejście 4-20mA, 1 wyjście PWM, ponadto kilka wejść/wyjść cyforwych.


Drugi układ powstał do sterowania bardziej złożonymi urządzeniami, pozwala na sterowania 13 zaworami, posiada 1 wejście 4-20mA, 1 wyjście PWM, wyjście na podłączenie wyświetlacza LCD, oraz szereg wejść/wyjść cyfrowych ogólnego przeznaczenia. Wbudowany regulator 24V pozwala na zasilanie do 40V.

Najnowsza wersja układu sterowania, w trzech słowach opisać go można jako tańszy, mniejszy, lepszy. Jest to poprawiony i rozbudowany układ drugi. Umożliwia sterowanie 12 zaworami, posiada 4 wejścia 4-20mA, wejścia/wyjścia cyfrowe, wejścia analogowe, 2 wyjścia PWM, złącze ICSP, złącze RS232.





Napisz komentarz